Restarang, café och konferens hos Stora Enso och Karlstad Innovation Park i nära anslutning till Universitetet


Erik Midebo 
Restaurangchef

info@novamatochmoten.com
0765 - 02 30 15

Mejla till oss

kontakt