Restarang, café och konferens hos Stora Enso och Karlstad Innovation Park i nära anslutning till Universitetet

 

Erik Midebo 

Restaurangchef


[email protected]
073-3152430