Restarang, café och konferens hos Stora Enso och Karlstad Innovation Park i nära anslutning till Universitetet

 

 

Erik Midebo 
Restaurangchef

e[email protected]
0765 - 02 30 15